Oma Duck en haar elektrisch auto

Elektrische auto’s zijn er net zolang als dat er auto’s met verbrandingsmotoren zijn. Goedkope olie en moeilijke energieopslag in batterijen heeft er toe geleidt dat de automobiel met verbrandingsmotor de eerste 150 jaar het alleen heerschap had.

Detroit Elektric Electrische Auto
Een van de eerste Elektrische auto’s

Stijgende energieprijzen in de jaren 70 en de decennia daarna lijden keer op keer tot initiatieven voor elektrisch rijden. In 2000, waar zowel de milieubelasting als de bewustwording van het bereiken van “Peak oil” toeneemt. Lijken de initiatieven eindelijk levensvatbaar. De eerste elektrische auto wordt toegeschreven aan de Schot Robert Anderson. Deze auto had geen oplaadbare batterijen. Dus Betterplace’s idee van accu vervanging is ook niet nieuw. In 1907 nam Detroit Electric elektrische auto’s in (massa) productie. Massa staat tussen haakjes want Henry Ford had zijn lopende band voor echte massa productie nog niet uitgevonden. Het merk Detroit Electric is weer nieuw leven ingeblazen (net als Maybach, Spijker, etc). Een mooie sport bolide met vreemde naam is het resultaat; SP:01. Oma Duck Eleckrische AutoEn wat schets onze verbazing? Oma Duck bezit een elektrische auto, vermoedelijk van Detroit Electic. Tot op heden rijdt zij daar nog altijd mee. We hebben nog geen verhaal gevonden wat dit in tekst staaft dat het werkelijk een elektrische auto betreft. De afbeelding met Willie Wortel komt in de buurt daar benzineauto’s uit die tijd aangeslingerd werden. Maar ja ,wellicht dat Willie Wortel al een startmotor toegevoegd heeft. Hij heeft wel gekkere uitvindingen gedaan. We hebben nog geen plaatjes gevonden die duiden op uitlaatgassen van Oma Duck’s auto….maar wel die van Donald duckcar